Den Rasende Havfrue-pris

Monsanto won the Anry Mermaid Award for the worst corporate lobbying on climate issues.

Press release / Resultatet af afstemningen


Image by Polyp

Helt afgørende FN-klimaforhandlinger finder sted i København her i december. Mens almindelige mennesker, organisationer og sociale bevægelser kræver en stærk indsats mod klimaforandringer og garantier for klimaretfærdighed, har store selskaber udført et stort stykke lobbyarbejde for at blokere effektiv handlen mod problemet, mens de samtidig søger at lukrere på det. Lobbyisme er defineret som forsøget på at påvirke beslutningsprocessen.

Den Rasende Havfrue-pris er blevet oprettet for at anerkende den perverse rolle, som industriens lobbyister spiller, og fremhæve de industrigrupper og selskaber, der har gjort sig de største anstrengelser for at sabotere klimaforhandlingerne og andre klimaforholdsregler, mens de har søgt at fremme falske – og ofte profitable – løsninger.

Navngivet efter den symbolske havfrue i København, der er rasende over ødelæggelsen, som klimaforandringerne er årsag til, vil den Rasende Havfrue-pris blive afgjort gennem en offentlig afstemning.

Afstemningen åbnede online mandag d. 16. november 2009, når kandidaterne afsløres.

Smid en stemme og vær med til at bestemme, hvilket selskab eller lobbygruppe, der har gjort mest for at blokere for effektiv handlen mod klimaforandringerne.

Afstemningen lukker søndag d. 13. december 2009 og vinderen af den Rasende Havfrue-pris vil blive annonceret i København tirsdag d. 15. december 2009.