Sasol

Nomineret for deres nationale og internationale lobbykampagne for at promovere Carbon Capture and Storage (CCS) som en ren løsning på den beskidte forretning, det er at producere flydende brændstoffer af kul og gas.

Baggrund

Sasol er et sydafrikansk firma involveret i minedrift, energi, kemikalier og syntetiske brændstoffer. De producerer benzin fra kul – kendt som ”coal to liquids” (CTL), som er en beskidt forretning, som producerer dobbelt så mange drivhusgasudledninger som standard raffinering af benzin fra råolie.

Givet at dette er Sasols hovedforretning, er det ikke overraskende, at selskabet er en af de største udledere af kuldioxid (CO2) på det afrikanske kontinent – Sasols Secunda fabrik i Sydafrika er verdens største enkeltudleder af CO2. Selskabet ved, at klimaforandringerne kan true deres fremtid og medgiver i officielle dokumenter, at internationale indsatser for at imødegå klimaforandringerne kan have en ”negativ materiel effekt” på deres forretning og ”finansielle forhold”.

I de seneste år har Sasol været på en stor PR- og lobbytur for at sælge CTL teknologi til verden, ved at bruge Carbon Capture and Storage (CCS) som universalmidlet for deres beskidte produkt. Som Time magasin rapporterede sidste år: ”Forestil dig PR-mareridtet som møder et olieselskab, der bruger teknologi ansvarlig for at give magt til Nazi-Tyskland, som støttede apartheid i årtier og som driver en fabrik med den tvivlsomme ære at være verdens største singulære kilde til kuldioxid.”

Uagtet deres beskidte produkt har selskabets CEO Pat Davies fortalt magasinet ”Vi er et innovativt selskab. Vi kan være en del af løsningen også.”

Lobbyaktiviteter

For at forsøge at overbevise politikere, offentligheden og regulatorer om, at Sasol er en del af ”løsningen”, har de påbegyndt en intensiv hjemlig og international lobbykampagne. Sasols lobbystrategi er flerstrenget: de søger at promovere tilgængeligheden og brugen af CTL teknologi verden over og skabe et bredere marked for deres aktiviteter. Samtidig promoverer de CCS teknologi som en potentiel vej til at reducere udledninger fra deres aktiviteter.

Hjemme nyder det tidligere statsejede selskab et tæt forhold til regeringen. Det har spillet en stor rolle i skabelsen af Sydafrikas Long Term Mitigation Scenario, det seneste hovedregeringsdokument, som opstiller planer for at reducere drivhusgasudledninger. Sydafrika har ikke udelukket fremtidige nye fabrikker til at omdanne kul til flydende brændstof, på trods af det høje niveau af udledninger det genererer. Sasol har også promoveret CCS gennem deres involvering i policy forhandlinger.

Aktive i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Som Sasols 2008 Sustainable Development Report siger: “For at fremme vores vurdering af årsagerne, spiller Sasol en rolle på den internationale scene via FN’s Global Compact og IPCC. I støtte til CCS løsninger, er vi med på Sydafrikas delegation til det multinationale Carbon Sequestration Leadership Forum.”

Sasol har også haft succes med at få en af deres videnskabsmænd – Fred Goede – med i IPCC – den videnskabelige instans, som er ansvarlig for at identificere niveauet og karakteren af risikoen ved klimaforandringerne. Goede er ikke kun et medlem af IPCC, han skrev også en nylig IPCC rapport om CCS – teknologien, som bliver promoveret af Sasol.

Men som WWF Sydafrika har påpeget, så selvom teknologiske fremskridt gør, at Sasol kan reducere deres udledninger skabt ved at producere syntetiske brændstoffer, så vil CCS ikke reducere niveauet af udledninger fra biler, der kører på de derfra kommende syntetiske brændstoffer. Endvidere forbliver CCS på nuværende tidspunkt en uprøvet kommerciel teknologi.

Carbon Sequestration Leadership Forum – Nedgravning af problemet internationalt

Sasol er en aktiv spiller i Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), en organisation gennem hvilken de succesfuldt har lobbyeret for CCS teknologi.

I oktober 2009 holdt forummet, som består af 23 regeringer såvel som EU-Kommissionen, sit sidste møde i London for at promovere CCS teknologi ”i et forsøg på at være på forkant med decembers klimatopmøde i København”.

På konferencen var Christine Ramon, hovedfinansansvarlig i Sasol, med i en paneldebat om ”prioriteringen og den påtrængende nødvendighed af handlen nødvendig for kortsigtet implementering af CCS”. Dette ville så blive formuleret som en anbefaling, som skulle afleveres til de ministre, som deltog i forummet.

Sasol fik sin vilje. Ved slutningen af forummet støttede de deltagende Energi- og Miljøministre fra medlemslandene ”CCS teknologier som et nøglekomponent i internationale planer for at bekæmpe klimaforandringerne”.

100.000’er af dollars brugt på at lobbyere Washington

I mellemtiden i USA er Sasol ivrige efter at udvide deres forretning og har været en aktiv spiller i Coals to Liquids koalitionen, der lobbyerer Kongressen på lovforslag, der promoverer ”alternative brændstoffer” og sikrede støtte fra tidligere præsident George Bush og senator Barack Obama, før han blev valgt til præsident.

En 2008 rapport af GroundWork South Afrika opsummerede selskabets lobbyindsats ved at sige, at Sasol ”betalte Livingston Group $320.000 sidste år for at lobbyere Kongressen til at støtte opførslen af CTL fabrikker i USA. Med kongresmedlemmers og det Hvid Hus’ løfte om at støtte alternative brændstoffer, har et antal af andre selskaber, der producerer alternative brændstoffer, gået sammen med Sasol og hyret firmaer til at lobbyere for skattelettelser og andre incitamenter for at lette deres indgang på markedet domineret af olieselskaber”.

I 2009 betalte Sasol konsulentfirmaet Livingston Group yderligere $220.000 for lobbyformål. Gennem Livingston Group har Sasol også søgt støtte fra det amerikanske militær til kul-til-flydende brændstof. Med bekymring om energisikkerhed højt på den amerikanske dagsorden og let adgang til store forsyninger af kul, har Sasol tilskyndet brugen af kul-til-flydende-brændstof teknologi for at sikre forsyninger af transportbrændstof.